BUY 0,00 

Project "Development of the innovative process of manufacturing complex solid forms from composite materials and implementation into the automotive wheel" received European Union co-financing

 

The objective of the investment is to develop and apply an innovative technology for production of composite materials with substantially increasing elemental properties in the automotive wheels, which will improve the company's operations and competitiveness on foreign markets. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

Project duration: 07. 12. 2018 ? 05. 12. 2020

Financial contribution: 254.324 EUR  

 

?Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj?

 

 

 

Naziv projekta: Razvoj inovativnega procesa izdelave kompleksnih masivnih oblik iz kompozitnih materialov in implementacija v avtomobilsko platišče (TRL 6-9)

Trajanje projekta: 07. 12. 2018 ? 05. 12. 2020

Predvideno sofinanciranje projekta: 254.324 EUR

 

Projekt spada v SRIP prednostno področje Razvoja materialov kot končnih produktov. Fokusno področje projekta je področje multikomponentnih pametnih materialov, kompozitov. Namen RRI projekta je razvoj alternativnega, inovativnega procesa izdelave kompozitnega materiala, ki je po mehanskih lastnostih ekvivalenten klasičnim kompozitom iz karbonske tkanine ter epoksi smole, in implementacija le tega v avtomobilsko platišče. Razvijamo proces za izdelavo platišča ali podobnega nosilnega kosa kompleksne masivne oblike po postopku suhega stiskanja RIMAK. Bistvo pri razvoju predstavlja pozicioniranje in orientiranje nitk karbonske tkanine. Ključni cilj RRI projekta je aplicirati novo tehnologijo izdelave kompozitnega materiala v avtomobilsko platišče in temu bistveno povečati elementarne lastnosti. Kot takšen bo končni izdelek testiran tako v simuliranem kot tudi operativnem okolju, ustrezal bo zahtevanemu varnostnemu standardu in ob zaključku projekta pripravljen za vstop na široko tržišče.

ROTOBOX D.O.O.

www.eu-skladi.si

EN|DE|ES